Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ambulante Pedicure Praktijk Mooie Voetjes

Voor mooie en gezonde voeten

Algemene Vordeningen Gegevensbescherming

Privacybeleid:

Praktijk "Mooie voetjes is een bedrijf voor het uitvoeren van Pedicure en manicure behandelingen in Harmelen en omstreken.

Daarbij worden privacy gevoelige gegevens gebruikt.

Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig om gegaan word met uw gegevens.

  • vermeld voor welke doeleinden uw gegevens gebruikt worden
  • verzamel alleen de gegevens die ik nodig heb voor het uitvoeren van een behandeling
  • alleen met de toestemming van de klant worden de gegevens verwerkt, zonder toestemming kan ik geen behandelingen uitvoeren
  • de gegevens die ik verzamel worden niet door verkocht of door derden gebruikt, tenzij dit nodig voor het uitvoeren van mijn behandelingen of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben
  • de klant heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te wijzigen of deze te laten verwijderen

Bijzonderen en/of gevoelige gegevens verwerken:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij hier toestemming van is van ouders/voogd.

Echter kan ik niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is en daarom raad ik ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens van de kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Als u overtuigd bent dat ik gegevens heb verzameld van een minderjarige neem dan contact met mij op en dan word deze informatie verwijderd.

Het doel en de grondslag voor het verwerken van gegevens:

De gegevens van de klant word gebruikt voor de volgende doelen:

  • De klant te kunnen bellen of mailen
  • als ambulant pedicure/manicure heb ik het adres gegevens van de klant nodig om bij de klant te kunnen komen en om facturen te maken
  • om afspraken in te plannen voor de behandelingen

Geautomatiseerde besluitvorming:

Pedicure praktijk "Mooie voetjes" neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hierbij gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen zonder dat hier een mens tussen zit.

Het bewaren van de gegevens:

De gegevens van de klant worden 7 jaar bewaard, zijn er geen lopende behandelingen meer worden u gegevens verder niet meer gebruikt.

Delen van de gegevens:

Ik verkoop geen gegevens door aan derden.

Ik gebruikt geen gegevens in samenwerking met derden tenzij ik hier wettelijk verplicht toe ben.

Cookies:

Praktijk "Mooie Voetjes" gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien/aanpassen:

De klant heeft altijd recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

De klant heeft het recht om de toestemmingsverklaring in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens.

De klant heeft recht om overdraagbaarheid van de gegevens, dit houd in dat de gegevens die ik heb in mijn computer via een bestand door gestuurd kan worden naar de door de klant genoemde organisatie.

De klant kan het verzoek tot boven genoemde punten invoeren door een mail te sturen naar: [email protected] 

Beveiliging gegevens:

Ik neem de bescherming van gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring making en ongeoorloofd wijzigingen tegen te gaan.

Heeft de klant de indruk dat dit niet gebeurd kan de klant contact met mij opnemen via [email protected]

Inwerking treden:

Deze privacywet gaat in op 25 mei 2018.

Vanaf 16 april worden de verklaringen mee genomen naar bestaande en nieuwe klanten om deze te ondertekenen.

0